Ülistuskoolitus: 2/5 Kooskuulamine

Täiendkoolitus10:00

Registreeri

5-osaline ülistuse täiendkoolitus on osa “Inspireeriva ülistuse” kursusest. Koolitus toimub 5 nädalavahetusena kuni 2019.a kevadeni. Võimalik osaleda nii ühel kui kõigil sessioonidel, tiimiga ja üksi. Kõigi viie sessiooni läbimisel ja kodutööde sooritamisel võimalik saada 18 EAP-d.

 

Hind (sisaldab õppematerjalid, 2x lõuna, 1x õhtusöök ja kohvipausid):
Sessiooni “2/5 KOOSKUULAMINE”  hind – täishind 45€, õpilasele 35€Erikokkuleppel on koolitusest osa võtta võimalik ka ühel päeval.
Sessioonide 2/5 – 5/5 hind –  230€  – kogu kursusele registreerides saab juurde lisamaterjale, kodutööde infot ja ligipääsu loengu videotele.

Koolituse “1/5 Kooshingamine” ühe osaleja tagasiside: “Ootasin ülistuse käsitlust laiemas tähenduses nii sisulises kui ka muusikalises mõttes. Minu rõõmuks koolituse käigus just seda käsitleti. Õpetus oli väga mitmekesine, oli süvenemist teoloogilisse tausta, mis oli esitatud ilusti arusaadavas ja huvitavas vormis; muusikaliselt huvitav ja teistlaadi esitusviiside õpetus; kogemusi ja Eestis toimunud ülistuse ajaloolist tausta avavad intervjuud ning diskussioonid ja praktiliste kogemuste jagamine, vaimulik julgustus ja juhtimine. Tunnen, et sain juurde teadmisi, aga kindlasti ka julgust erinevate muusika- ja kunstiliikide ja kasutamiseks ülistuses”

PÄEVAKAVA

10. märts | Fookus koguduses

10.00 Tervituskohv ja tutvumine
10.30 Ülistus: [Timo Lige]
10.45 Loeng: “Jumala rahvas tema hääle kuulatajana ja kuulutajana” I osa [Timo Lige]
11.30 Kohvipaus
11.45 Loeng ja praktikum: “Jumala rahvas tema hääle kuulatajana ja kuulutajana” II osa [Timo Lige]
12.45 LÕUNA
13.30 Piibliuurimise ja koduste ülesannete tagasiside (grupitöö)
14.45 Kohvipaus
15.00 Loeng ja praktikum: “Kuulmine, kuulamine, kuulatamine” [Kadri Hunt]
16.30 Kohvipaus
17.00 Koorilaulukogemus [Kadri Hunt]
18.00 ÕHTUSÖÖK
19.00 Jämm-nämm [Joel-Rasmus Remmel, Heikko-Joseph Remmel, Marek Talts, Timo Lige, Kadri Hunt, Mart Metsala, Mehis Metsala, Matis Metsala, Mihkel Metsala, Mari Vahermägi, Maria Põldaru jt]
20.30 Õhtupalvus “Issand, räägi, sest Su sulane kuuleb!” [Erki Tamm]

11. märts | Kalju koguduses

10.00 Jumalateenistus [Joel-Rasmus Remmel, Heikko-Joseph Remmel, Marek Talts, Timo Lige, Kadri Hunt, Mart Metsala, Mehis Metsala, Matis Metsala, Mihkel Metsala, Mari Vahermägi, Ragne Kivimets, Maria Põldaru jt]
11.30 Kirikukohv
13.00 Loeng: “Ülistuse mõiste, sisu, siht ja praktika piibellikus pärandis ja kirikumuusika ajaloos” [Marek Talts]
14.15 LÕUNA
15.00 Paarisloeng + paneeldiskussioon: “Ülistuse olemus ja väljendus, nüüdisaja ülistusteenistuse ja -muusika vahendid ja vormid” [5 Metsala õde-venda]
17.00 Praktiline ülistuse kogemus ja kogemuslik ülistuse praktika [5 Metsala õde-venda]
17.30 Lõpp + kohv ja snäkk