Ateenast Korintosesse

5.detsembri EEKB Liidu vanematekogu hääletas Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tallinnasse mineku ja Tartu maja müügiettevalmistuste poolt. Otsusele eelnesid visiooniarutelud ja kinnisvaraarvutused, mille kaudu Jumal juhatas meid vaatama lõunast põhja. Kujundlikult võiks plaani võrrelda Apostlite tegude raamatus kirjeldatud Pauluse liikumisega Ateenast, selle-aegsest suhtelisest väikesest linnakesest Korintosesse – selleaegsesse metropoli, kauba- ja reisiteede ristumiskohta. “Mul on palju rahvast selles linnas,” ütles Jumal Paulusele, kes jäi Korintosesse pooleteiseks aastaks.
Tallinnasse on plaan rajada ühine ehitus, kus hakkavad koos tööle Seminar, Liidu juhatus ja tööharude juhid ning Tallinna Allika Baptistikogudus. Järgmise sammuna hakatakse otsima sobivat krunti. Peale selle leidmist on võimalik, et ehitusele lisandub veel mõni funktsioon. Loodame eelseisval paaril üleminekuaastal näha Jumala juhtimise ja varustamise imet. Ja kutsume selle visiooniga kaasa palvetama.