Miks õppida just Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris?

Tänapäeval on palju erinevaid õppimise viise. Võib kuulata internetijutlusi ja loenguid. Lugeda häid raamatuid. Osaleda virtuaalsetel kursustel või õppida täienduskursustel. Eestis on ka mitu teoloogilist kõrgkooli. Miks peaks õppima tulema just meie liidu teoloogilisse kõrgkooli, Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari?

Küsisime seda küsimust seminari töötajatelt ja üliõpilastelt.

  • See on nagu piiblikool ja ülikool koos– parem osa mõlemast ehk “Sa saad õppida teoloogiat koos Jumalaga, mitte ainult teoloogiat.” Seminar avardab vaimulikes asjades oluliselt silmaringi ja kasvatab (mitte ei vähenda) usku Jumalasse.
  • Seminar on kool, kus usutakse imesid. Siin palvetatakse üksteise ja maailma eest ning kogetakse palvevastuseid.Siit leiab mõistmist ja julgustust nii kaasvõitlejatelt kui õppejõudutelt ning kaaspalvetajatest ei tunne puudust. Õpilastest, nii noortest kui vanematest, moodustub mõnus üksteist toetav punt.
  • See on ainus kool Eestis, kus õpetatakse vabakiriklikku teoloogiatsellise pühendumisega ja kus teoloogia lähtub vabakiriklikest printsiipidest.KUS on Eesti parim keskkond õppimiseks kõigile, keda huvitab sügavam ja laiem Piibli ja kristluse tundma õppimine, vabakiriklik teoloogia ja juhtimine.
  • Seminar on kogukondlik kool.Kaks korda aastas on väljasõidusessid, igal sessil toimub midagi toredat. Seminari väärtus ei piirdu kaugeltki ühe koostisosaga ehk juhiga, vaid sellele annavad maitse paljud kihid – õppejõud, kes on oma ala tipud ning vahva tudengipere, kelle seast võib leida olulisi suhteid kogu eluks.
  • Tunnidon kaasavad, kus saab ise kaasa rääkida ja oma küsimusi küsida. Õppeprotsessi iseloomustavad paindlikkus, sügavus, siirus ja tõepärasus.
  • See kool pole mitte ainult pastoritele, vaid kõigile, kes tahavad Jumala riigis kaasa aidata.
  • Spetsialiseerudasaab tööharudele, mille juhte otsitakse vähemalt sama innukalt kui pastoreid.
  • Selles koolis on igal üliõpilasel oma mentor, kes aitab tal toime tulla keerukate olukordadega ning leida oma kutsumust. Lisaks mentorile on koolis ka kristlik psühholoog.
  • Selle kooli kõik õppejõudon kogudusega seotud ja usuvad ise seda, mida nad õpetavad. Piibel on nende jaoks autoriteet ja kogudus on Kristuse ja Jumala rahva oluline kohtumiskoht. Nad elavad seda, mida nad õpetavad.
  • See kool on väga lähedaselt seotud kogudustega. Siin saavad stippi vaid need, kes on oma koguduses aktiivsed. Ja tegelikult ei saa ilma kogudusliku teenimiseta seda kooli üldse lõpetadagi. Evangeelne võimekus kasvab koos tudengiga ning tema ümber olevad inimesed saavad sellest osa!

Vastuvõtu kuupäevad 2018 on:
14.06 kell 15-18 Tartus (võimalus osa võtta avatud loengutest ja grill-piknikust)
06.08 kell 16-20 Tallinnas
22.08 kell 13-16 Tartus

Loe ka vastuvõtu korda.
Registreeru katsele siit.