Õppeaasta lõpunädal Seminaris

Kutsume kõiki osalema õppeaasta viimastel sündmustel Annemoisa 8 (sees ja õues).
Kolmapäeval (14.06) lõputööde kaitsmine kell 16:00
Lõputöid kaitsevad Janek Järveots, Ester Murrand, Panainti Posmatś ja Viljar Roosimaa
Neljapäeval (15.06) grillpiknik külaliste ja lõpetajatega kell 19:00

Reedel (16.06) lõpuaktus kell 17:00