Seminari lõpetas neli üliõpilast

Juunikuu teisel nädalal kaitsti Seminaris neli lõputööd. Janek Järveots (Kuressaare Siioni Kogudus) oli uurinud prohveteid ja lõpuprojektiks teinud valmis kaksteist õppevideot  Vana Testamendi väikestest prohvetitest. Neid saavad kasutada kõik, kellele piibliõpe huvi pakub. Videote lõpus on ka aruteluküsimused väikegruppidele. Ester Murrand (Pärnu Sool ja Valgus Kogudus) võrdles kahe Pärnu koguduse üldlaulu ja püüdis selle kaudu mõista sügavamalt ühise laulu tähendust kristlaste elus. Kolmas lõpetaja, Panainti Posmatś (Tartu Kolgata Baptistikogudus, vene osakond) oli läbi viinud üksteist intervjuud EKB Liidu eesti- ja venekelsete juhtidega, et mõista koostöö võimalusi ja kitsaskohti. Töös tuli esile, et vahel tuleb erinevate rahvusgruppide ajaloo mõistmiseks näha veidi vaeva, aga koostöö on Jumala abiga kindlasti võimalik. Viljar Roosimaa (Ridala Baptistikogudus) käsitles oma töös väga keerukat taasabiellumise teemat. 17 küsitletud pastori vastuse põhjal kujunes välja nelja erineva suhtumisega skaala. Tööd võib kokku võtta, öeldes, et ühtset seisukohta peale lahutust taasabiellumise kohta meie liidus ei ole. Samas ei pea keegi vastanutest lahutust loomulikuks ega heaks. Autori töö tõstatas mitmeid küsimusi – näiteks abielu definitsioonist ja teoloogilisest tähendusest – millele tuleb vastata juba järgmistel uurijatel. Kõiki töid on võimalik lugeda seminari kodulehel vilistlaste nimedele klõpsates.

16 juunil toimus seminaris lõpetajate teeleläkitamise jumalateenistus. Tervitama ja lõpetajatega selfiet tegema oli tulnud liidu president Erki Tamm, läkitusjutluse teemal “Muidu olete saanud, muidu andke!” pidas tema kunagine seminari kursusekaaslane, rektor Einike Pilli. Jumalateenistuse lõpus, kui Erki Tamm lõpetajatele õnnistust palus, sirutasid kõik õppejõud nende üle õnnistades oma käed. Nagu igal heal peol, ei puudunud ka tort ja lilled.

Lõpuaktusel selgus, et seminaris õppimiseks on vaja lisaks alandlikkusele ja sitkusele veel ühte asja – palvet. Panainti ütles lõpetajate nimel sõna võttes, et seda kooli ei ole võimalik ilma palveta lõpetada. Ja see on hea.

Uusi üliõpilasi väetakse vastu alates 26ndast juunist kuni 18nda augustini. Kui sinus on piisavalt alandlikkust, sitkust ja palvemeelt, siis see kool võib olla Sinule!