Sisseastumine kõrghariduse õppekavale

Sisseastumine rakenduskõrghariduse õppekavale “Vabakiriklik teoloogia ja juhtimine” toimub kahes voorus.
Vastuvõtuvestlused
1.voor 26.juunil Tartus
2.voor 17.august Tartus ja 18.august Tallinnas
Riiklikult tunnustatud rakenduskõrghariduse õppekava 180EAP läbitakse tavaliselt 4 aasta jooksul 3-4 päevast sessioonidega 11 kuud aastas. Uudsena saab algavast sügisest spetsialiseeruda ka ülistuse harule.
Piisava soovijate hulga olemaolul (min 10 inimest) avatakse Tallinna ja/või ingliskeelne õppegrupp.

Õppemaks on 880 eurot aastas, EKB Liidu liikmed, kellel pole võlgnevusi ja kes töötavad aktiivselt kaasa koguduses, saavad 60% osas õppemaksusoodustust. Vajalikud dokumendid leiad http://kus.tartu.ee/rakenduslik-korgharidus/sisseastujale/