Futuurum

10:00

Head noored juhid ja juhipotentsiaaliga noormehed ja neiud! Te kehastate lootust, et Jumala lugu läheb edasi. Ja saab järjest hoogu juurde!

Tahame üheskoos luua keskkonna, kus koos unistada, arutleda, saada julgustatud ja - natuke pingutada ka. Teil on eriline ülesanne olla jumalariiklike väärtuste kehastajad keset maise riigi tegelikkust. Mis tähendab, et kokkuhoidmine ja Jumala tõsiseltvõtmine on veelgi olulisemad.
Seepärast kutsume teid 1-aastasele noorte juhtide (16-24) arenguprogrammi! Oodatud on nii naised kui mehed, nii need, kes on tegevad koguduses kui sellest väljapool, kandes mingit juhtimisvastutust. “Futuurumi” eesmärk on tugevdada Jumala riigi tulevikku läbi teie, noored juhid!

Kokku toimub viis väljasõidustiilis kohtumist :
12.-13.01.19 // Juht või järgija?
16.-17.03.19 // Juht kui kultuuriminister
27.-28.04.19 // M3 – Meeskond, Mentorlus, Motivatsioon
10.-11.08.19 // Kelle riiki me ehitame?
5.-6.10.19 // Juhtimine tundmatusse

Teemasid avavad mitmed tunnustatud juhid: Gunnar Kotiesen, Sven-Joonatan Siibak, Einike Pilli, Kenno Leier, Urmo Reitav, Helle Liht, Juko-Mart Kõlar, Eliisabet Rehepapp, Meego Remmel jpt.

Teemade tutvustused:

1. Juht või järgija?
Antud sessioon käsitleb enesejuhtimise põhiteemasid: enesedistsipliini, sitkust, kiusatusi, puhkust ning sabatit. See keskendub juhile kui jüngrile ehk järgijale ja jüngrite tegijale ehk eesminejale. Vahel öeldakse, et tõeliselt juhtida saab vaid see, kes on enne õppinud järgnema. Kui Jeesus on meie jaoks juhtimise suurim eeskuju on küsimus selles, et kuidas juhtis ning õpetas Jeesus?

2. Juht kui kultuuriminister
Juht on kultuuri poolt mõjutatud ja kultuurilooja ühekorraga. Kuidas aga muuta seda, mis sind mõjutab? Paulus kõneles ja tegutses vaheldumisi mitmetes kultuurikontekstides, olles ise juudi kultuurist tugevalt mõjutatud. Ometi suutis ta tänu Kristusele tõusta kultuurist kõrgemale.
Organisatsioonikultuuri loomine on üks olulisemaid juhi ülesandeid, midagi, mida inimesed õhust haistavad ja mis mõjutab oluliselt tehtava tulemuslikkust. Seepärast pühendame organisatsioonikultuuride analüüsimisele ja parimate praktikate äratundmisele terve sessiooni. Puudutamata ei jää ka kultuuridevahelise suhtlemise teema.

3. M3 - Meeskond, Mentorlus, Motiveerimine
Juhil on mõju, mis paneb inimesed talle järgnema. Kui me lähme ees, aga keegi ei tule meie järgi, siis me ei juhi vaid lihtsalt oleme jalutuskäigul. Formaalne positsioon võib aidata tegelikule juhtimisele kaasa, kuid ei taga seda. Juhtimine tähendab teiste kaasahaaramist ühise eesmärgi teostamiseks. See tähendab nendega koosolemist, nende rakendamist ja arendamist. See tähendab neist hoolimist. Miski ei motiveeri meeskonnaliikmeid rohkem kui tähenduslikud suhted inimestega, kellest lugu peetakse. Mõnikord kutsutakse neid mentoriteks.

4. Kelle riiki me ehitame?
Vahel räägitakse riigimehelikust käitumisest. Sellega püütakse väljendada väärikust ja kompromissitust, hoolimist suuremast kui iseendast. Jumal kutsub meid ka tema riigi ministriteks ja saadikuteks. Kutsub juhtima ennast ja teisi oma riigi väärtuste järgi. “Mitte teie ei ole mind valinud,” ütleb ta. “Kes isennast salgab…”, lubab ta teisal. Kuidas näha suurelt ja käituda jumalariigimehelikult ja –naiselikult? Kuidas hoida meie kätte antud vara kuni Isand tuleb?

5. Juhtimine tundmatusse
Juhid on kaardikirjutajad, mitte kaarti järgi orienteerujad. Nad viivad teisi maastikele ja laantesse, kus keegi veel pole olnud. Ega nad isegi pole, aga nad oskavad lugeda märke. Jumala ilmutuse märke. Oskavad järgida pilve ja tulesammast, mis näitavad teed. Homne tee pole kunagi selline nagu eilne. Juhtimine pole argadele ega neile, kes vastuseisu kardavad. Tuleviku juhid on need, kes julgevad katsetada, loobumata seejuures Jumalalt saadud visioonist.

Koolituse hind osalejale on 200 eurot kogu programmi eest (ehk 40 eurot kord). Ülejäänu tasuvad toetajad. Palume kogudustel toetada oma noort juhti, makstes ta osalustasu. Osalustasu katab majutuse, toitlustuse ja koolituse.
Koolitusel osalemiseks palume täita registreerumisankeet, milles sisaldub ka teie poolne motivatsiooni kiri ja soovitaja kontakt, kellega ise ühendust võtame.

Jaga lehte