Ülistuskonverents: KUUE MEELEGA ÜLISTUS

18:00 / Viimsi
ylistuskonverents

Ülistada Jumalat saab vaid Teda armastades. Meid on kutsutud armastama Jumalat kõigega — kes me oleme ja mis meil on. Igapäevaelus kasutame viit meelt. Kas Jumala tunnetamiseks ja ülistamiseks viiest piisab? Ühine loomine eeldab kõigi meelte ja andide kasutamist.

8.-9.märtsil 2019 toimub Viimsis ülistuskonverents, kus õpime looma ülistusteenistust erinevate andide ja väljendusvahendite koostöös. Mõlemal õhtul toimuvad ülistusteenistused, mida koos analüüsime. Mõlemal päeval toimuvad loengud, mis aitavad paremini mõista, kuidas üheskoos teenida Jumalat ja teenida kogudust. Kaasa teenivad 3D Koguduse ja EKNK Lasnamäe Vene koguduse ülistusbändid. Kõnelevad oma ala asjatundjad.


K A V A

REEDE 8.MÄRTS:
18:00 Avakohv
18:15 “Loominguline ülistuse tervik” — Ragne Kivimets
Valgustus, helindamine, visuaalkunstid - kuidas need loomingulised valdkonnad moodustavad terviku meile palju mõistetavama ülistusvormiga, milleks on ülistuslaulude laulmine?
Kuidas koos teenida nii, et kõik mõistaksid ühist terviklikku eesmärki? Mis see ühine eesmärk siis on?
20:00 Ülistusteenistus — 3D koguduse ülistusbänd ja Meego Remmel

LAUPÄEV 9.MÄRTS:
09:00 ülistus ja palve
09:15 reedese teenistuse analüüs
10:00 Inspiratsioon ja loovus — Maarja Vardja
Mis elustab inspiratsiooni? Mis on inspiratsiooni surmajad? Mis on loomingu ehitusmaterjalid? Lihtsamad ja keerulisemad harmooniad — C7 vs. C7b5add9. Mis on vertikaalne ringliiklus? Sinu nimi ülal paremal servas. Kus on ruum Jumalale?
11:15 Paus
11:30 Autoriõigused — Kalev Rattus Eesti Autorikaitse Ühingust
Kuidas puudutavad autoriõiguste seadused kogudustes esitatud muusikat?
Küsimused-vastused
12:30 Lõuna
14:00 Töötoad (helindus, produktsioon, laululoome, loovkunstid)
17:00 Töötubade kokkuvõtted
17:20 kerge eine
18:00 Ülistusteenistus — EKNK Lasnamäe Vene kogudus (ft. Ragne Kivimets) ja Einike Pilli
19:30 lõpetamine

TÖÖTOAD (tuleb registreerimisel ära valida):

HELINDUS: helindamine, produtseerimine, stuuditöö
Sam Deacon, Merlin Kontus
Töötoas räägime muusikatarkvarast nagu MainStage ja Ableton, mida ülistuses kasutatakse. Samuti kõneleme laulude produtseerimisest. Mis on helitehniku roll ja mis ei ole? Kuidas helimees kuulab bändi? Mida selle teadmisega saab bändis musitseerija ise teha, tajudes ise tervikut paremini ja ise ennast sinna sobitades? Helitehnika baasteadmised: kaablid, mikrofonid, erinevate instrumentide helindamine jne. Mida on oluline tähele panna stuudios salvestamisel ja stuudiotöös?

PRODUKTSIOON: valgustus, lavadisain, slaidindus
Elerin Tammel, Aveli Tiiter, Roland Roose
Mida ühist on ülistusel produktsiooniga? Tule saa teada produktsiooni töötoas, kus räägime produktsioonist kolme nurga alt - valgustus, lavadisain ja slaidindus. Kas produktsioon ja ehedus on vastandlikud? Kas produktsioon on Jumalale või kogudusele? Kui palju produktsiooni on koguduses vaja? Kuidas toetada tehniliste võimalustega, seda mis ülistuses toimub? Kuidas tuua esile sõnumit kasutades valgustust ja kujundust? Kas slaidindusega saab hakkama igaüks? Värvid, valgusetugevus, sõnaderidade pikkus jpm

LAULULOOME: muusika ja sõnade loomine, laulukirjutamine, tõlkimine
Maarja Vardja, Joonas Alvre, Ragne Kivimets
Viimasel ajal ülistajad räägivad üha enam, kuidas igatsetakse oma koguduse laulude järgi. Laululoome töötoas räägime kõike sellega seonduvast - muusika ja sõnad. Kuidas mõtetest saavad laulusõnad? Kuidas laulusõnad jõuavad muusikasse? Kuidas luua laulu, kus sõnad ja muusika täiendavad teineteist? Jagame näpunäiteid, kuidas kirjutada ülistuslaule. Samuti räägime ka teiste laululoomingu tõlkimisest - mida on oluline tähele panna ja mida tuleb arvestada.

LOOVKUNSTID: ülistustants, visuaalne kunst
Külli Hansen
Kas tantsimine on ainult Kuningas Taaveti või Mirjami privaatne tegevus või on ta üks ülistuse väljendamisvorme, mida võiks harrastada regulaarselt? Kuidas muusika ja liikumine on lahutamatud? Kas ülistustants on pelgalt eneseväljendus või kutse Jumala ligiollu. Mis on visuaalsel kunstil pistmist ülistusega ja ülistusteenistusega? Kuidas kasutada visaalkunsti annet Jumala ülistamiseks ja koguduse teenimiseks?

OSALUSTASU
Kahepäevase konverentsi hind koos söögikordade ja kohvipausidega on kuni 8.veebruarini 35 EUR ja hiljem 45 EUR. Registreerimine on lõplik pärast osalustasu maksmist.
Saaja: Eesti EKB Koguduste Liit
Arveldusarve: SEB Pank EE341010152001813008
Selgitusse palun lisada “Ülistuskonverents 2019” ning kelle eest maksate (osaleja- või grupi nimi)

Jaga lehte