Inspireeriv ülistus

INSPIREERIV ÜLISTUS on Ülistusteoloogia- ja praktika kursus (20EAP), kus kursuse läbinu:
    • Kirjeldab ülistust laiemalt kui muusika
    • Teab ülistusmuusika olulisust jumalateenistusel
    • Kirjeldab ja praktiseerib tõhusat meeskonnatööd koguduse muusikatöös
    • Hindab kogukonna vajadusi ning oskab sellele vastavalt ette valmistada kristlikku ülistuspraktikat

KUS-i kõige uuem spetsialiseerumine ning on avatud ka huvilistele täiendkoolitusena.

Inspireeriv Ülistus on kahes osas: Ülistus Alfa (2 EAP) ja 5-osaline Ülistuse täiendkookoolitus (18 EAP).


ÜLISTUS ALFA - 2 EAP

Ülistus Alfa on tõlgitud 7-sessiooniline baaskursus ülistusest, mis on osa KUS uuemast spetsialiseerumisest “Inspireeriv Ülistus”. Ülistus Alfa kursus vaatleb mõningaid suuri ülistusteenituse teoloogilisi ja praktilisi küsimusi 21.sajandil.

Ülistus Alfa eesmärk on:
- luua baasteadmised ülistusest
- aidata kaasa ülistustiimide tugevdamisele
- laiendada ülistajate võrgustikku korraldatud piirkonnas.

Koolitus on avatud huvilistele ka täiendkoolitusena. Eriti oodatud on ülistustiimid, kuid koolitust saab võtta ka üksinda.

Selle koolituse on välja töötanud ülistusliikumine Worship Central Inglismaalt ning kursuse tõlget eesti keelde toetas kogudus Agapé Amsterdam Hollandist. Varasemalt on kursus toimunud neli korda: Tartus, Saaremaal ja kaks korda Tallinnas. Alates septembrist 2017 on kursusel osalenud ligi 180 ülistajat 30st erinevast kogudusest.

Kursusel ülistame ja puudutame olulisi teemasid ülistusteenistusest ning ülistajatest. Arutleme teenistust puudutavate küsimuste üle ja laiendame ülistajate võrgustikku.

Kaasa teevad:Kaasa teevad: Veikko Võsu, Maria Põldaru, Ragne Kivimets, Timo Lige, Tõnu & Piret Laikre, Regiina Viires, Andrus Kasepuu, jt

Kodutööde sooritamisel on võimalik saada 2 EAP-d.
Hind (sisaldab kohvilauda): Ühe osaleja hind on 35€.

Järgmine Ülistus Alfa toimub jaanuarist aprillini Keilas Täpsema info leiad siit.

5-OSALINE ÜLISTUSE TÄIENDKOOLITUS -  18 EAP

13.-14. jaanuar 2018 1/5 Kooshingamine.
Õppeaine lõpetanud üliõpilane:
• Kirjeldab Vana ja Uue Testamendi käsitust ülistusest ja Jumala kiitmisest;
• Võrdleb Jumala teenimise ja ebajumalateenistuse erinevust piibli- ja religiooniloos;
• Mõistab kooshingamise olulisust musitseerimise eeldusena;
• Rakendab vaimulikult avatud õhkkonna loomise praktikaid osadusringides.

10.-11. märts 2018 2/5 Kooskuulamine.
Õppeaine lõpetanud üliõpilane:
• Kirjeldab ülistuse mõistet, sisu, sihti ja praktikat piibellikus pärandis ja kirikumuusika ajaloos;
• Selgitab, millised on nüüdisaja ülistusteenistuse ja -muusika vahendid ja vormid;
• Analüüsib kuulmismeele ja –psühholoogia rolli muusikatajus ning intonatsiooni ja meloodia rolli muusikas;
• Selgitab muusikute prohvetlikku rolli ja vaimulikku mõju vaimuliku sõnumi kuulutamisel.

8.-9. septsember 2018 3/5 Kooskõlamine - Tartus.
Õppeaine lõpetanud üliõpilane:
• Tunnetab kirikumuusika aastaringset elupulssi ja analüüsib selle rolli isiklikel ja koguduslikel sündmustel;
• Teab, kuidas hoolitseda oma hääle eest ning kuidas inimeste ja instrumentide häälekõla kasutada, võimestada ja helindada;
• Analüüsib koguduselaulu mõju kristliku sõnumi ja kogudusliku ülistuse elavakssaamisel;
• Oskab planeerida ja ellu viia ülistust jumalateenistuslikus tervikus.

27.-28. oktoober 2018 4/5 Koosteenimine (Nõmmel, Puuvilja 4)
Õppeaine lõpetanud üliõpilane
• Tunneb ja võimalusel rakendab koguduse kui terviku ja andidepõhise meeskonnatöö ülesehitamise ja juhtimise uustestamentlikke eeldusi ja järeldusi;
• Analüüsib juhtide rolli ülistusteenistuses – juhiks kujunemist, olemist ja jäämist;
• Mõistab jüngerluse ja mentorluse rolli juhtide arenguloos suhetes ja koostöös teistega;
• Oskab koostada ja järgida juhi enesearengu kava.

9.-10. märts 2019 5/5 Koosloomine.
Õppeaine lõpetanud üliõpilane
• Oskab ülistust visioneerida ja visualiseerida, kasutades ususümboleid ja liturgilisi elemente;
• Teab, kuidas arendada ülistust kunstiliselt ja tehnoloogiliselt, nii et tulemuseks oleks viie meelega kuuendat aduv ülistusteenistus;
• Loob uusi eestimeelse sõna- ja helikeelega ülistuslaule.

Kaasa teevad: Gunnar Kotiesen, Meego Remmel, Timo Lige, Ragne Kivimets, Tõnu ja Piret Laikre, Maria Põldaru, Regiina Viires, Andrus Kasepuu jt.

Jaga lehte